Konkurssimenettely

Share

Velallinen, joka ei kykene suoriutumaan veloistansa voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen koko omaisuus käytetään velkojen kattamiseen niin pitkälle kuin mahdollista. Sen oikeusvaikutukset ovat radikaalit niin velallisen kuin velkojankin osalta.

Konkurssihakemus

Konkurssihakemuksen voi tehdä velallinen itse tai velallisen velkojat. Päätöksen konkurssiin asettamisesta tekee tuomioistuin.

Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on muiden maksukyvyttömyysmenettelyiden tavoin velallisen muu kuin tilapäinen kyvyttömyys maksaa velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyyttä tarkastellaan konkurssilain mukaisesti eri tavalla riippuen siitä, onko hakijana velkoja vai velallinen itse.

Pesänhoitaja juoksevien asioiden hoitoon

Konkurssin alkaessa tuomioistuin määrää yhden tai useamman pesänhoitajan velallisen omaisuuden hoitamista, myymistä ja hallintoa varten. Pesänhoitajan toimii tyypillisesti näihin tehtäviin erikoistunut lakimies.

Pesänhoitajan tehtävänä on myös laatia konkurssisaatavista jakoluetteloehdotus ja tämän jälkeen velkojien ja velallisen kuulemisen jälkeen jakoluettelo, jonka tuomioistuin vahvistaa. Tämän jälkeen pesänselvityksen ja omaisuuden rahaksi muuttamisen jälkeen pesänhoitaja laatii lopputilityksen, jonka hyväksymisen jälkeen tämä ja maksaa jakoluettelon mukaiset osuudet velkojille. Konkurssi päättää lopputilityksen hyväksymiseen.

Asianajotoimisto Pekka Männistö palvelee ammattitaidolla erilaisissa maksukyvyttömyysmenettelyissä. Edustamme niin velkojia kuin velallisia, autamme hakemuksen tekemisessä sekä toimimme pesänhoitajan tehtävissä. Ota rohkeasti yhteyttä.