Rikosoikeus

Share

Rikosoikeudellisten asioiden hoitaminen on jokapäiväistä toimistossamme.  Avustamme sekä vastaajia (syytetty) että asianomistajia (rikoksen uhri) kaikissa rikosoikeudellisissa asioissa. Rikosoikeudellisissa asioissa avustajan vankka kokemus nousee merkittävään rooliin.

Asianomistajan kannalta asiantunteva avustaja on tärkeä, jotta hän ei menetä oikeuttaan korvauksiin, jotka hänen olisi mahdollista saada. Tuomioistuin ei koskaan määrää asianomistajille korvauksia viran puolesta, vaan niitä on aina osattava vaatia.

Syytetyn näkökulmasta avustaja on hänen oikeusturvansa tae. Avustajalla on monessa tilanteessa suuri vaikutus rikoksesta määrättävään seuraamukseen ja sen johdosta maksettaviin korvauksiin. Oikeanlaisella oikeudellisella argumentaatiolla voidaan vaikuttaa siihen, mikä asian lopputulos tulee olemaan.

Oikeusturvavakuutus

Useimmilla teistä sisältyy kotivakuutukseen tai yrityksen vakuutukseen oikeusturvavakuutus, jonka perusteella teillä on oikeus ainakin asianomistajan asemassa ollessanne saada korvauksia asiantuntijan käyttämisestä. Oikeusturvan hakeminen voidaan tehdä puolestanne toimistomme toimesta. Tarkemmin asiasta asianomistajan näkökulmasta voit lukea artikkelistamme Rikoksen uhrin asianajajan palkkio 

Oikeusapu

Taloudellisesta tilanteestanne riippuen voitte olla oikeutettu oikeusapuun, joka kattaa oikeudenkäyntikulunne joko kokonaan tai osittain. Teidän ei tarvitse erikseen kääntyä oikeusaputoimiston puoleen, vaan oikeusapuun on oikeutettu yhtäläisesti silloinkin, kun käyttää yksityistä asianajajaa. Oikeusapuhakemuksen voimme tehdä puolestanne. Tarkemmin asiasta asianomistajan näkökulmasta voit lukea artikkelistamme Rikoksen uhrin asianajajan palkkio