Yrityksen velkasaneeraus

Share

Yrityssaneerauksesta yleisesti

Maksukyvyttömyysmenettelynä yrityssaneerauksen tarkoitus on parantaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen, mutta elinkelpoisen yrityksen toimintaedellytyksiä ja varmistaa tämän kyky jatkaa elinkeinotoimintaa. Lähtökohtana on, että elinkelpoisten yritysten jatkokyky varmistetaan saneerausmenettelyllä, kun taas elinkelvottomat yritykset ohjataan konkurssiin. Saneerausmenettelyssä yritykselle vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä saneerausohjelma, jolla tyypillisesti leikataan velkojien saatavia tai ainakin järjestetään niille uusi maksuaikataulu.

Kannattavuus ja maksuvalmius

Kuten todettu, yrityssaneerauksen edellytyksenä on, että sitä voidaan pitää elinkelpoisena. Elinkelpoisuuden määrittelemisen pohjana käytetään lähtökohtaisesti kannattavuuden sekä maksuvalmiuden määrittelyitä.
Kannattavana yrityksenä pidetään sellaista, joka pystyy pitkällä tähtäimellä antamaan kohtuullisen tuoton siihen sijoitetulle pääomalle. Jos yritys ei kykene maksamaan siihen sijoitetun vieraan pääoman lyhennyksiä ja korkoja tai jakamaan voittoa omistajan sijoittamalle pääomalle yrityksen toiminnan voidaan katsoa olevan tappiollista ja sen toiminnan jatkaminen on järjenvastaista.

Maksuvalmiudella taas tarkoitetaan sitä, että yritys on kykenevä maksamaan erääntyvät velkansa. Jos yritys ei ole kykene maksamaan erääntyviä velkojansa se ei ole jatkokykyinen, vaikka kannattavuus olisi kunnossa.

Lakimiesten tehtävät yrityssaneerauksessa

Yrityssaneerauksessa selvittäjänä toimii lähtökohtaisesti asiantunteva ja kokenut lakimies. Selvittäjä toimii eräänlaisena asiantuntevana suunnittelijana, jonka tehtävänä on valvoa jossain määrin myös velallisen toimintaa. Selvittäjän tärkeimpänä tehtävänä on laatia ehdotus saneerausohjelmaksi. Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen sen toteutusta seuraamaan voidaan määrätä valvoja, joka niin ikään on lähtökohtaisesti aina lakimies. Valvojan tehtävänä on lähtökohtaisesti valvoja velkojien etuja katsomalla, että velallisyritys toteuttaa asianmukaisesti saneerausohjelman määräykset.

 

Pitkä kokemuksemme takaa sen, että voimme palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Ota rohkeasti yhteyttä.