Kauppakirjat, vuokrasopimukset ja muut asiakirjat

Share

Kiinteistöt

Avustamme kaikkien kiinteistöön liittyvien sopimusten ja asiakirjojen laadinnassa.

Asianajaja Hannes Männistö on tehnyt notaarityönsä vastuunrajoittamisesta kiinteistökaupan piilevien virheiden osalta. Asianajajan asiantuntemuksen käyttäminen kauppakirjan laatimisessa on hyödyllisintä nimenomaan silloin, kun myyjä haluaa rajoittaa vastuutaan. Vastaavasti ostajan intressissä on usein tarkistuttaa kauppakirja silloin, jos se sisältää normaalista poikkeavia vastuunrajoituksia. Toimistomme on perehtynyt laajasti niin perusmuotoisten kauppakirjojen laatimiseen kuin monimutkaisempiin sopimuskonstruktioihin.

Kauppakirjojen lisäksi laadimme luonnollisesti myös muut omistusoikeuden siirtävät asiakirjat kuten lahjakirjat, vaihtosopimukset ja perinnönjakosopimukset.

Avustamme kauppakirjojen lisäksi myös muiden kiinteistöön liittyvien sopimusten laadinnassa. Asianajaja Pekka Männistöllä on kattavat tiedot ja pitkä kokemus hallinnanjako-, rasitus- ja jakosopimusten laatimisesta ja niiden kirjaamisesta kiinteistötietojärjestelmään.

Kiinteistöihin liittyvät sopimukset ovat usein sellaisia, että ne on tehtävä määrämuodossa tai vähintään huolehdittava niiden kirjaamisesta, jotta sopimus tuo osapuolille sen turvan, mitä sopimuksella tavoitellaan. Siksi asianajajan asiantuntemuksen hyödyntäminen kiinteistöön liittyvissä sopimuksissa on suositeltavaa.

Asunto-osakkeet

Avustamme myös kaikkien asunto-osakkeiden vaihdantaan liittyvien sopimusten ja asiakirjojen laadinnassa.

Asunto-osakkeiden kauppakirjoissa vastuuta voidaan rajoittaa pitkälti samoilla perusteilla kuin kiinteistökaupassa. Siten edellä otsikon ”kiinteistöt” alla lausuttu pätee myös asunto-osakkeiden kauppakirjojen osalta. Mitä monimutkaisemmasta ja laajemmasta sopimuksesta on kyse, sitä suositeltavampaa on kääntyä asianajajan puoleen siitä riippumatta, oletko ostajan vai myyjän asemassa. Yksinkertaisen tuntuiset vastuunrajoituksetkin voivat sisältää merkittävän taloudellisen intressin.

Kauppakirjojen lisäksi laadimme luonnollisesti myös muut sopimukset ja asiakirjat kuten vaihtosopimukset, lahjakirjat ja perinnönjakosopimukset.

Vuokrasopimukset

Avustamme myös vuokrasopimusten laadinnassa oli kyse sitten asuinhuoneiston, liikehuoneiston tai kiinteistön vuokrasopimuksesta.

Tarvittaessa annamme myös konsultaatiota vuokralaisten tai vuokranantajan oikeuksista ja velvollisuuksista ja selvitämme päämiehellemme sopimuksen sisältöä.

Hinnat

Tuntiveloituksemme vaihtelee tämän tyyppisissä toimeksiannoissa 220 euron ja 240 välillä (ALV 0 %). Arvolisäverolliset tuntihinnat sijoittuvat siten 272,8 euron – 297,6 euron välille.

Silloin, kun toimeksiannon laajuus on määriteltävissä etukäteen, voimme sopia myös kiinteän hinnan toimeksiannolle. Silloin, kun osapuolten välillä ei ole riitaa sopimuksen tai asiakirjan sisällöstä, kiinteä hinta voidaan määritellä käytännössä aina. Minimiveloituksemme on 200 euroa (ALV 0 %) eli arvolisäverollisena 248 euroa.