Yksityishenkilön velkajärjestely

Share

Jos maksukykysi ei riitä velkojesi maksamiseen, saatat olla oikeutettu yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Yksityishenkilön velkajärjestelyn tarkoitus on olla viimesijainen keino palauttaa ylivelkaantuneen henkilön maksukyky.

Velkajärjestelyn ideana on lähtökohtaisesti maksaa velkoja velallisen oman maksukyvyn mukaisesti tuomioistuimen vahvistaman maksuohjelman ajan. Maksuohjelman pituus on tavallisesti kolmesta viiteen vuotta ja sen päättymisen jälkeen velallinen pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä.

Maksukyvyttömyys yleisenä edellytyksenä

Velkajärjestelyn myöntämisen yleisenä edellytyksenä on velallisen maksukyvyttömyys. Velallisen maksukyvyn arvioinnissa huomioidaan monia seikkoja, sen on esimerkiksi johduttava niin kutsutusta sosiaalisesta suoritusesteestä ja sen tulee olla jatkuvaa.

Esteperusteet ja siitä huolimatta myöntäminen

Kuten todettu velkajärjestelyn aloittamiselle on myös esteitä. Yksityishenkilön velkajärjestely on mahdollista myöntää, vaikka menettelyn aloittamiselle olisi lain tarkoittama este. Arviointi velkajärjestelyn aloittamisesta perustuu aina kokonaisharkintaan.

Sovinto velkojien kanssa

Pelkästään edellä mainitut seikat eivät vielä takaa velkajärjestelyä. Myös velalliselta odotetaan tiettyjä toimia. Ennen velkajärjestelyhakemuksen jättämistä hakijan tulisi esimerkiksi pyrkiä sovintoon velkojien kanssa maksuohjelmasta. Jos kuitenkin velkojia on monia, osa velkojista on tuntemattomia tai velallisen maksukyky on hyvin vähäinen, sovintomenettelyä voidaan pitää tarpeettomana.

 

Autamme kartoittamaan tilanteesi ja teemme puolestasi hakemuksen käräjäoikeudelle. Velkajärjestelyn hakeminen on monimutkainen prosessi, jossa lakimiehen apu voi olla tarpeen. Pitkä kokemuksemme takaa sen, että voimme palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Ota rohkeasti yhteyttä.