Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat

Share

Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat ovat saaneet paljon huomiota osakseen Suomessa. Muualla Euroopassa ne ovat kuitenkin olleet enemmän esillä jo aiemmin ja esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut useita maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin liittyviä ratkaisuja. Muuttuneen sääntelyn vuoksi oman etunne valvominen tällä alalla saattaakin olla usein vaikeampaa kuin muilla oikeudenaloilla. Kyse on usein myös yhdestä elämänne tärkeimmästä ratkaisusta. Asiantuntevalla oikeudellisella avulla voi olla korvaamaton merkitys asian ratkaisun kannalta. Toimistomme on avustanut lukuisissa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa, joten oikeudenala oikeustapauksia ja lainsäädäntöä myöten on meille valmiiksi tuttua. Olemme toimineet yhteistyössä esimerkiksi Puntland Community Ry:n kanssa, joka valvoo maahanmuuttajien, erityisesti somalialaisten, etua.

Oikeusapu

Monissa tilanteissa olette oikeutettu oikeusapuun, joka kattaa oikeudenkäyntikulunne joko kokonaan tai osittain. Teidän ei tarvitse erikseen kääntyä oikeusaputoimiston puoleen, vaan oikeusapuun on oikeutettu yhtäläisesti silloinkin, kun käyttää yksityistä asianajajaa. Oikeusapuhakemuksen voimme tehdä puolestanne.

Veloitus

Ulkomaalaisasioissa tuntiveloituksemme ilman ALV:tä on 150-220 euroa. ALV:n sisältävä tuntihinta on siten 186-272,8 euroa. Jos Teillä ei ole kotipaikkaa Suomessa, laskuunne ei lisätä ALV:tä. Ulkomaalaisasioissa on usein mahdollista sopia myös kiinteästä palkkiosta, koska tarvittava työmäärä on pääsääntöisesti ennakoitavissa.

Hakemuksen käsittelyaika maahanmuuttovirastossa

Tähän kysymykseen on mahdotonta vastata tarkasti. Käsittelyaika vaihtelee asiaryhmittäin. Lähes poikkeuksetta käsittelyaika asettuu 6 kuukauden - 1,5 vuoden väliin. Maahanmuuttovirasto julkaisee verkkosivuillaan tietoa käsittelyajoista. Toimistomme suosittelee käyttämään maahanmuuttoviraston sähköistä asiointipalvelua osoitteessa https://enterfinland.fi/, jos se vain on mahdollista. Palvelusta saa myös informaatiota käsittelyn etenemisestä. Käsittelyaikaan ei voi juuri muutoin vaikuttaa, kun huolehtimalla siitä, että oma hakemus on kunnossa ja selvityspyyntöihin vastaa määräajassa. Jos haluatte tarkempaa tietoa hakemuksenne käsittelyn etenemisestä, suosittelemme tiedustelemaan asiaa itse suoraan maahanmuuttovirastosta.

Valituksen käsittelyaika hallintotuomioistuimessa

Tähän kysymykseen on mahdotonta vastata tarkasti. Käsittelyaika vaihtelee asiaryhmittäin. Käsittelyaika on myös riippuvainen siitä, missä hallinto-oikeudessa asianne on vireillä. Käytännössä vaihtelut ovat erittäin isoja. Lähes poikkeuksetta käsittelyaika asettuu 6 kuukauden - 1,5 vuoden väliin. Jotkut hallinto-oikeudet julkaisevat ajantasaista tietoa käsittelyajoistaan verkkosivuillaan. Käsittelyaikaan ei voi myöskään tehokkaasti vaikuttaa, mistä syystä päätöksen odottaminen vaatii kärsivällisyyttä. Mikäli haluatte tietää tarkemmin, missä vaiheessa valituksenne käsittely on, suosittelemme olemaan suoraan itse yhteydessä valitusta käsittelevään tuomioistuimeen.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset