Ylivelkainen kuolinpesä

Share

Jos kuolinpesän varat eivät riitä pesän ja vainajan velkojen maksuun, kyseessä on ylivelkainen kuolinpesä. Pesänselvittäjän hakeminen tässä tilanteessa kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti. Vainajan velkojen maksuun käytetään lähtökohtaisesti vain vainajan jättämää omaisuutta ja kuolinpesän osakas vastaa näistä vain, jos tämä laiminlyö perunkirjoituksen tai antaa sitä varten vääriä tietoja.

Ylivelkaisessa kuolinpesässä pesänselvittäjän hakeminen korostuu. Pesä voi olla laaja ja vaikea osakkaiden keskenään selvittää. Huomionarvoista on, ettei ylivelkaisessa kuolinpesässä pesänselvittäjän palkkiosta pesän osakkaiden tarvitse huolehtia omalla varallisuudellaan, jos pesän varat riittävät kulujen ja palkkion maksamiseen.

Ylivelkaisessa kuolinpesässä noudatetaan maksujärjestystä, jossa pesän velat maksetaan ennen muita velkoja. Ylivelkaisesta kuolinpesästä maksetaan päältäpäin täysimääräisesti myös kohtuulliset hautauskulut- ja perunkirjoitukset. Kun edellä mainitut velat on pesästä maksettu, muille velkojille jaetaan saatavaansa vastaava suhteellinen osuus jäljelle jääneestä varallisuudesta. Pesänselvittäjän tehtävänä on päästä sopuun tai tarvittaessa tehdä päätös velkojen suhteellisista jako-osuuksista velkojien kanssa.

Pesänselvittäjä myös edustaa kuolinpesää kolmatta henkilöä vastaan sekä kantaa ja vastaa pesää koskevissa asioissa.

Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aloitettu pesänselvitys takaa parhaan mahdollisen tuloksen, jotta jälkiseuraamuksilta vältytään. Teemme puolestasi hakemuksen pesänselvittäjän määräämisestä, järjestämme pesänselvityskokouksen, selvitämme pesän velat ja pyrimme sopimukseen velkojien kanssa.

Toimistollamme on pitkän linjan kokemus perhejuridiikan puolelta. Otamme toimeksiannoissamme huomioon tarpeenne ja tarkoituksenne. Avullamme voit varmistua, että asiasi tulee hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla. Jos epäilet olevasi osakkaana kuolinpesässä, jossa sen varat eivät riitä velkojen maksamiseen, ota yhteyttä.

Recent Posts