Työoikeus

Share

Työoikeudellisissa asioissa avustamme sekä työntekijä- että työnantajatahoja. Annamme konsultaatiota työoikeudellisissa kysymyksissä sekä avustamme sovintoneuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä. Työntekijä on usein avun tarpeessa nimenomaisesta rikkomustilanteissa. Asiantuntijalta saatte nopeasti vahvistuksen sille, onko teitä kohdeltu asianmukaisesti työhönne liittyvissä asioissa ja miten asiassa tulisi edetä. Työoikeudelliset asiat ovat monessa tilanteessa niin vaativia, että kannaltanne myönteiseen ratkaisuun pääsemistä helpottaa huomattavasti asiantuntijan puoleen kääntyminen.

Työnantajan näkökulmasta katsottuna työoikeudellisten säännösten rikkomisesta maksettavat korvaukset ovat Suomessakin usein varsin mittavia. Työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavat korvaukset voivat nousta jopa 24 kuukauden palkkaa vastaavaan määrään tai yhdenvertaisuuslain rikkomisesta maksettavat korvaukset jopa 15.000 euroon. Kaiken lisäksi yrityksen rahallinen tappio muodostuu monessa tilanteessa pienemmäksi kuin yhtiön imagoon kohdistuvat negatiiviset vaikutukset.

Näin ollen työnantajan on hyvä olla selvillä lainsäännöksistä koko työsuhteen keston ajan. Työsopimuslakiin liittyvien säännösten tulkinnassa asiantuntijan apu on usein korvaamaton. Ongelmat voidaan ehkäistä monessa tapauksessa tulkitsemalla lainmääräyksiä alusta asti oikein ja kaikki relevantit säännökset huomioon ottaen.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus on apuna riitatilanteissa. Yritysten oikeusturvavakuutukset korvaavat käytännössä aina työoikeudelliset riidat. Yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutukset taas vastaavasti eivät yleensä korvaa ellei vakuutusta ole otettu ammattiliiton kautta. Vakuutuksen soveltuvuus selviää vakuutusehdoista. Voimme tarvittaessa selvittää, onko teillä käytettävissä oikeusturvavakuutusetu. Oikeusturvan hakeminen voidaan tehdä puolestanne toimistomme toimesta.

Oikeusapu

Oikeusapu on käytettävissänne tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa eli käytännössä kaikissa työoikeudellisissa riidoissa. Ulkoprosessuaalisissa asioissa oikeusavun tarjoaa pääsääntöisesti oikeusaputoimisto. Yritys ei luonnollisesti voi saada oikeusapua. Selvitämme puolestanne, onko tapauksessanne mahdollista saada oikeusapua. Oikeusapu voidaan myös hakea toimistomme toimesta. 

Veloitus

Toimeksiannot, missä työmäärä on mahdollista määritellä etukäteen, voidaan hoitaa kiinteällä hinnalla. Tällainen toimeksianto on esimerkiksi työsopimuksen laatiminen.

Tuntiveloitusta käytämme silloin, kun tarvittavien työtuntien määrää ei pysty määrittämään etukäteen.  Riita-asioissa käytetään lähes poikkeuksetta tuntiveloitusta, koska toimeksiannon hoitamiseen tarvittava työmäärä ei ole määriteltävissä etukäteen. Tunhinta vaihtelee asian laadusta ja laajuudesta riippuen 200-240 (248-297,6 sis. ALV 24 %) euron välillä. Veloitamme vain todellisista tehdyistä työtunneista.

Edustatteko sekä työntekijöitä että työnantajia?

Asiakaskuntaamme kuuluu sekä työntekijöitä että työnantajia. Näkemyksemme mukaan vain työntekijöiden tai työnantajien edustaminen supistaisi tarpeettomasti osaamistamme ja näkemystämme työoikeudellisissa asioissa. Asioiden hoitaminen on tehokkaampaa ja sujuvampaa, kun asianajaja ymmärtää sopimusneuvotteluiden tai riitojen molempien osapuolien intressejä. Meille tärkeintä on löytää asiakkaan kannalta paras mahdollinen ratkaisu ongelmien pyörittämisen sijaan.

Kuinka kauan riitaprosessi kestää?

Tähän kysymykseen on mahdotonta vastata. Ensisijaisesti pyrimme aina sopimaan kaikki riidat. Riidan sopiminen säästää kustannuksia, mutta myös aikaa. Sovintoteitse ratkaisun saaminen onnistuu välillä hyvinkin nopeasti. Tuomioistuimen kautta ratkaisun hakeminen kestää aina huomattavasti kauemmin. Työoikeudelliset riidat pyritään käsittelemään monia muita riita-asioita nopeammin, mutta siitä huolimatta ratkaisua ei saa käytännössä ainakaan pääkaupunkiseudulla alle puolessa vuodessa. 

Kannattaako minun käyttää valmiita asiakirjapohjia?

Jossain tilanteissa valmiit asiakirjapohjat ovat riittäviä, mutta harvoin ne ovat parhaita mahdollisia juuri teidän tilanteeseenne. Mitään yleistä määritelmää, milloin netistä löytyvät asiakirjapohjat ovat riittäviä, ei pysty antamaan. Esimerkiksi työsopimukseen voidaan sisällyttää huomattavasti yksityiskohtaisempia tai laajempia määräyksiä kuin mitä asiakirjapohjat yleensä sisältävät. Ne eivät myöskään huomioi toimialan, työntekijän tai yrityksen olosuhteita. Paras tapa ehkäistä riitoja ja niiden aiheuttamia kustannuksia on huolehtia siitä, että sopimukset ja käytännöt ovat kunnossa ja lainmukaisia. Siten asiantuntijan puoleen kannattaa kääntyä jo ennen ongelmien syntymistä.