Työoikeus

Share

Työoikeudellisissa asioissa avustamme sekä työntekijä- että työnantajatahoja. Annamme konsultaatiota työoikeudellisissa kysymyksissä sekä avustamme sovintoneuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä. Työntekijä on usein avun tarpeessa nimenomaisesta rikkomustilanteissa. Asiantuntijalta saatte nopeasti vahvistuksen sille, onko teitä kohdeltu asianmukaisesti työhönne liittyvissä asioissa ja miten asiassa tulisi edetä. Työoikeudelliset asiat ovat monessa tilanteessa niin vaativia, että kannaltanne myönteiseen ratkaisuun pääsemistä helpottaa huomattavasti asiantuntijan puoleen kääntyminen.

Työnantajan näkökulmasta katsottuna työoikeudellisten säännösten rikkomisesta maksettavat korvaukset ovat Suomessakin usein varsin mittavia. Työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavat korvaukset voivat nousta jopa 24 kuukauden palkkaa vastaavaan määrään tai yhdenvertaisuuslain rikkomisesta maksettavat korvaukset jopa 15.000 euroon. Kaiken lisäksi yrityksen rahallinen tappio muodostuu monessa tilanteessa pienemmäksi kuin yhtiön imagoon kohdistuvat negatiiviset vaikutukset.

Näin ollen työnantajan on hyvä olla selvillä lainsäännöksistä koko työsuhteen keston ajan. Työsopimuslakiin liittyvien säännösten tulkinnassa asiantuntijan apu on usein korvaamaton. Ongelmat voidaan ehkäistä monessa tapauksessa tulkitsemalla lainmääräyksiä alusta asti oikein ja kaikki relevantit säännökset huomioon ottaen.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset