Sopimusoikeus

Share

Sopimuksia on luonteeltaan hyvin monenlaisia aina kuluttajasopimuksista kahden elinkeinonharjoittajan välisiin sopimuksiin tai vakuutussopimuksista pelaajasopimuksiin. Jokaiseen eri sopimustyyppiin liittyy omat erityispiirteensä ja säännökset. Isoa osaa eri sopimustyypeistä sääntelee oma erityislakinsa. Sen lisäksi mm. oikeustoimilaki ja yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet vaikuttavat koko ajan taustalla ja täydentävät erityislakeja. Sopimukset ovat käytännössä monimutkaisia juridisia asiakirjoja, jotka voivat pitää sisällään lähes mitä vain oikeuksia ja velvollisuuksia.

Laadimme sopimuksia sekä yritysten että yksityishenkilöiden tarpeisiin. Lisäksi konsultoimme sopimuksen tulkintaan liittyvissä kysymyksissä. Olemme apunanne sopimusneuvotteluissa ja mahdollisissa sopimuksista aiheutuneista riitatilanteissa. Asianajaja Pekka Männistö on perehtynyt yrittäjänä ja ekonomina kaupalliseen toimintaan laajasti. Sopimusten tulee olla paitsi juridisesti päteviä myös liiketoiminnallisesti tarkoituksenmukaisia. Kaupallinen osaaminen yhdistettynä juridiseen pätevyyteen on tae onnistuneelle sopimukselle ja sopimussuhteelle.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset