Riita-asiat

Share

Normaalissa elämässä toimimme eri rooleissa. Olemme esimerkiksi kuluttajia, vuokralaisia tai vuokranantajia, yhtiökumppaneita, sukulaisia, yhdistyksen jäseniä ja niin edelleen. Jokaisessa roolissa on mahdollisuus ajautua riitatilanteisiin, vaikka niitä ei itse vähimmässäkään määrin aiheuttaisi. Avustamme kaikenlaisissa riitatilanteissa, mitkä eteenne tulevat. Riitatilanteet voivat muodostua hyvin monimutkaisiksi ja ennen kaikkea itselle raskaiksi. Riitatilanteissa oikeuden ja lain tunteminen on ensiarvoisen tärkeää.

Autamme teitä pääsemään ratkaisuun, johon olette pyrkineet. Selvitämme teille aina oman asianne perinpohjaisesti ja kartoitamme menestymisen mahdollisuutenne, jotta voimme yhdessä teidän kanssanne arvioida, mihin toimenpiteisiin ryhtyminen on etunne mukaista. Haluamme aina päästä ratkaisuun sovinnollisesti, jotta raskaaseen oikeudenkäyntiin ei tarvitsisi turvautua. Sovinto on aina, kun se on mahdollista, ensimmäinen pyrkimyksemme. Sovinto säästää paitsi rahaa myös henkisiä voimavaroja. Mikäli sovintoon ei kaikesta huolimatta päästäisi, avustamme teitä oikeudenkäymisprosessissa.

Lue tarkemmin seuraavista palveluistamme:

Oikeusturvavakuutus

Useissa tilanteissa teillä on käytettävissänne kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus, jolloin oikeudenkäyntikulut eivät jää kokonaan teidän maksettavaksenne. Oikeusturvan hakeminen voidaan tehdä puolestanne toimistomme toimesta. 

Oikeusapu

Taloudellisesta tilanteestanne riippuen voitte olla oikeutettu oikeusapuun, joka kattaa oikeudenkäyntikulunne joko kokonaan tai osittain. Teidän ei tarvitse erikseen kääntyä oikeusaputoimiston puoleen, vaan oikeusapuun on oikeutettu yhtäläisesti silloinkin, kun käyttää yksityistä asianajajaa. Oikeusapuhakemuksen voimme tehdä puolestanne.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset