Perhe- ja perintöoikeus

Share

Perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa meillä on erittäin vahva osaaminen ja ne ovat olleet toimiston ydinaluetta sen perustamisesta lähtien. Hoidamme kaikki toimeksiannot, jotka liittyvät perhe- ja perintöoikeuteen.

Laadimme muun muassa:

- testamentit,
- avioehtosopimukset,
- perukirjat,
- perinnönjakosopimukset,
- ositussopimukset ja
- edunvalvontavaltakirjat.

Avustamme lasten huolto- ja tapaamisoikeusasioissa sekä lastensuojeluun ja huostaanottoon liittyvissä  kysymyksissä. Pesänselvittäjänä ja -jakajana olemme toimineet lukuisissa perinnönjaoissa ja pesänjakajana useissa osituksissa. Henkilöstöstämme löytyy kokemusta myös maistraatin puolelta, joten holhousoikeudelliset asiat ovat meille erittäin tuttuja.

Perheoikeudellisissa asioissa on usein liittymiä muihin oikeudenaloihin, tyypillisesti vero-oikeuteen. Oikein tehtynä perunkirjoitusvaiheessa on vielä mahdollista vaikuttaa tuleviin veroseuraamuksiin, minkä seurauksena säästöt voivat helposti nousta useisiin tuhansiin euroihin. Monet perheoikeudelliset asiakirjat, kuten avioehtosopimus ja testamentti, ovat tiukan muotomääräisiä. Muotomääräyksien noudattamatta jättämisen seurauksena koko asiakirja menettää merkityksensä. Nämä ovat vain esimerkkejä siitä, mitä kaikkea perhe-ja perintöoikeudellisiin asioihin liittyen täytyy ottaa huomioon. Asiantuntevan asiantuntijan avulla voit varmistua siitä, että asiasi tulee hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Me otamme toimeksiannoissamme huomioon tarpeenne ja tarkoituksenne niiden vaatimassa laajuudessa. Toimeksianto ei ole meille vain asiakirjan huolellista laatimista, vaan myös asian sisäistämistä, neuvontaa ja teidän kuuntelemistanne. Näillä eväin haluamanne asia menee juuri siten kuin olette tarkoittaneet.

Lue tarkemmin seuraavista perhe- ja perintöoikeudellisista palveluistamme:

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus on apuna riitatilanteissa. Perhe- japerintöoikeudellisissa asioissa oikeusturvavakuutuksesta on hyötyä tyypillisesti tuomioistuimeen asti menevissä perinnönjakoon, ositukseen tai testamenttiin liittyvissä asioissa. Oikeusturvavakuutuksesta saattaa saada kulut katettua myös lapsioikeudellisissa asioissa. Tällaisia ovat huolto-, tapaamis- ja elatusriidat sekä hallinto-oikeudessa käsiteltävät lasten huoltoriidat. Vakuutuksen soveltuvuus selviää vakuutusehdoista. Voimme tarvittaessa selvittää, onko teillä käytettävissä oikeusturvavakuutusetu. Oikeusturvan hakeminen voidaan tehdä puolestanne toimistomme toimesta.

Oikeusapu

Oikeusapu on käytettävissänne tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa. Ulkoprosessuaalisissa asioissa oikeusavun tarjoaa pääsääntöisesti oikeusaputoimisto. Lasten huolto-, tapaamis- ja elatusapuasioissa sekä huostaanottoasioissa oikeusapua pääsääntöisesti myönnetään. Perinnönjaossa tai osituksessa avustaminen ennen tuomioistuinkäsittelyä taas on sellaista työtä, mihin ei oikeusapua myönnetä. Selvitämme puolestanne, onko tapauksessanne mahdollista saada oikeusapua. Oikeusapu voidaan myös hakea toimistomme toimesta. 

Veloitus

Toimeksiannot, missä työmäärä on mahdollista määritellä etukäteen, voidaan hoitaa kiinteällä hinnalla. Tällaisia ovat esimerkiksi testamentit, lahjakirjat, avioehtosopimukset ja edunvalvontavaltakirjat (normaalisti 220+ALV eli yht. 272,80 e). Samoin kiinteällä hinnalla teemme tyypillisesti perunkirjoitukset sekä perinnönjako- ja ositussopimukset (em.  toimeksiannot normaalisti 900+ALV eli yht. 1.116 e). Aina, kun laadimme jonkun asiakirjan, selvitämme myös aina ensin, että asiakirja vastaa päämiehen tarkoitusta ja on päämiehen edun mukainen. Me emme myy asiakirjapohjia, vaan juridista asiantuntijapalvelua.

Tuntiveloitusta käytämme silloin, kun tarvittavien työtuntien määrää ei pysty määrittämään etukäteen. Tuntiveloituksemme on 220-240 euroa (alviton hinta) toimeksiannosta riippuen. Arvolisäverollinen tuntiveloitus on siten 272,80-297,6 euroa. Riita-asioissa käytetään lähes poikkeuksetta tuntiveloitusta, koska toimeksiannon hoitamiseen tarvittava työmäärä ei ole määriteltävissä etukäteen.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset