Vahingonkorvausoikeus

Share

Avustamme vahingonkorvausasioissa niin vahingonkärsijää kuin vahingon aiheuttajaakin. Vahingonkorvauksia säätelee yleislakina vahingonkorvauslaki. Sopimussuhteissa merkityksellisintä on sopimuksen sisältö. Menettely ja lainsäännökset ovat erilaisia, riippuen siitä, missä tilanteessa ja miten vahinko on aiheutunut. Useissa erityislaeissa, kuten työsopimuslaissa, on omat vahingonkorvauksia määrittävät erityissäännöksensä. Prosessi korvauksen saamiseksi eroaa huomattavasti, jos vahinko on rikoksella aiheutunut. Vahingonkorvausoikeudelliset periaatteet vaikuttavat kuitenkin aina siitä riippumatta, missä olosuhteissa vahinko on aiheutunut. Ammattilaisen apu tulee useimmissa tilanteissa tarpeeseen!

Asianajajan käyttäminen parantaa menestymisen mahdollisuuksia huomattavasti. Asianajaja pystyy edesauttamaan sovinnon syntymistä, mutta luonnollisesti asianajajan merkitys korostuu, jos ratkaisua joudutaan hakemaan tuomioistuimen kautta. Vahingonkärsijän on kyettävä näyttämään, että vahinko on aiheutunut ja lisäksi kuka tai mikä sen on aiheuttanut. Tämän jälkeen on vielä osoitettava, että vahingonaiheuttaja on toiminut tuottamuksellisesti tai tahallaan ja syy-yhteys vahingon ja teon tai laiminlyönnin väliltä löytyy. Oikeuskäynti itsessäänkin on jo monimutkainen prosessi, joka pitää sisällään lukuisia menettelyä koskevia säännöksiä. Henkilö, joka ei niihin ole perehtynyt, ottaa aina riskin lähtiessään oikeuteen ilman avustajaa. Asianajajan käyttäminen parantaa aina mahdollisuuksianne huomattavasti olette sitten vahinkoa kärsinyt tai aiheuttanut osapuoli.

Oikeusturvavakuutus

Useissa tilanteissa teillä on käytettävissänne kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus, jolloin oikeudenkäyntikulut eivät jää kokonaan teidän maksettavaksenne. Oikeusturvan hakeminen voidaan tehdä puolestanne toimistomme toimesta. 

Oikeusapu

Taloudellisesta tilanteestanne riippuen voitte olla oikeutettu oikeusapuun, joka kattaa oikeudenkäyntikulunne joko kokonaan tai osittain. Teidän ei tarvitse erikseen kääntyä oikeusaputoimiston puoleen, vaan oikeusapuun on oikeutettu yhtäläisesti silloinkin, kun käyttää yksityistä asianajajaa. Oikeusapuhakemuksen voimme tehdä puolestanne.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset