Kiinteistöt ja asuminen

Share

Asuntojen ja kiinteistöjen vaihdantaan liittyvät asiat ovat toimistomme ydinaluetta. Laadimme sekä kiinteistöä että asunto-osakkeita koskevat kauppa- ja lahjakirjat sekä avustamme muilla tavoin asiakkaitamme elämän yhden merkittävimmän hankinnan tekemisessä.

Asuntokauppaa sääntelee asuntokauppalaki ja kiinteistöjen kauppaa maakaari. Näiden lakien tunteminen on olennaisessa roolissa, koska sekä asuntojen että kiinteistöjen vaihdantaan liittyy monia erityispiirteitä ja varsin paljon sääntelyä. Oikein laadittu kauppakirja tai pelkkä konsultaatio kaupan ehdoista säästää usein rahaa ja aikaa tulevaisuudessa. Kauppakirjan ehdoilla voidaan monissa tilanteissa erittäin tehokkaasti estää tulevia riitaisuuksia. Puoleemme kannattaakin kääntyä jo kauppaa tehtäessä.

Toimistomme yksi laajimmista asiaryhmistä on asuntokauppa- ja kiinteistökauppariidat, joiden kanssa olemme tekemisissä jatkuvasti. Edellä mainitut riidat ovat lisääntyneet kokoajan, minkä myötä niistä on tullut vahvimpia osaamisalueitamme. Olemme hoitaneet kyseisiä toimeksiantoja menestyksellä ja osaamisemme on hyvin vahva. Annamme luotettavan arviomme siitä, onko asiallanne menestymismahdollisuuksia ja miten asiassa tulisi edetä, jotta turhilta kuluilta vältyttäisiin.

 

Lue tarkemmin seuraavista kiinteistöihin ja asumiseen liittyvistä palveluistamme:

Oikeusturvavakuutus

Useissa tilanteissa teillä on käytettävissänne kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus, jolloin oikeudenkäyntikulut eivät jää kokonaan teidän maksettavaksenne. Oikeusturvan hakeminen voidaan tehdä puolestanne toimistomme toimesta.

Oikeusapu

Taloudellisesta tilanteestanne riippuen voitte olla oikeutettu oikeusapuun, joka kattaa oikeudenkäyntikulunne joko kokonaan tai osittain. Teidän ei tarvitse erikseen kääntyä oikeusaputoimiston puoleen, vaan oikeusapuun on oikeutettu yhtäläisesti silloinkin, kun käyttää yksityistä asianajajaa. Oikeusapuhakemuksen voimme tehdä puolestanne.

Veloitus

Tyypillisesti hoidamme toimeksiannot tuntiveloituksella. Tuntiveloituksemme on 220-250 euroa (alviton hinta) toimeksiannosta riippuen. Arvolisäverollinen tuntiveloitus on siten 223,20-297,6 euroa. Osa toimeksiannoista on sellaisia, että asiakkaan kanssa voidaan sopia kiinteästä kokonaispalkkiosta. Tällaisia toimeksiantoja on tyypillisesti mm. kauppakirjat ja hallinnanjakosopimukset, missä toimeksiannon laajuus tiedetään etukäteen. Riita-asioissa käytetään lähes poikkeuksetta tuntiveloitusta, koska toimeksiannon hoitamiseen tarvittava työmäärä ei ole määriteltävissä etukäteen.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset