Testamentti

Share

Testamentti on tekijänsä todellinen viimeinen tahto. Testamentilla ihminen määrää, miten tämän omaisuus jaetaan.

Testamentista on hyvä tietää muutama asia. Kyseessä on yksityinen tahto, jota ei elämän aikana tarvitse tuoda kenenkään tietouteen. Edes testamentin todistajien ei tarvitse sen sisällöstä tietää. Toiseksi testamenttia on aina mahdollista muuttaa tai se voidaan peruuttaa, viimeiseksi tehty testamentti on voimassa ja korvaa aikaisemmat. Testamentti on niin kutsuttu henkilökohtainen oikeustoimi, se on tekijänsä itse henkilökohtaisesti tehtävä ja omakätisesti allekirjoitettava.

Vaikka jokaisella on oikeus tehdä testamentti ja sillä määrätä omaisuutensa jakamisesta ei testamenttausvapaus kuitenkaan ole rajaton. Jos testamentintekijällä on rintaperillisiä, vapautta rajoittaa rintaperillisten oikeus lakiosaan. Käytännössä testamenttausvapautta voi rajoittaa myös lesken, toissijaisten perillisten tai kolmansien oikeudet.

Testamenttimääräykset voivat olla hyvin moninaisia ja niillä voidaan tavoitella erilaisia päämääriä. Testamentilla voi vaikuttaa perintöverojen määrään ja se onkin tärkein perintöverosuunnittelun väline. Testamentilla voidaan määrätä omistusoikeudesta, mutta myös mm. antaa käyttö- ja hallintaoikeuksia. Testamenttimääräykset voivat sisältää myös määräyksiä omaisuuden käytöstä sekä esimerkiksi määrätä, että testamentinsaajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta perintönä saatuun omaisuuteen. Testamentin tekijällä on siten käytössää lukuisia keinoja, millä hän voi lähteä tahtoaan toteuttamaan, joten kyseessä ei ole yksinkertainen oikeustoimi. Me asiantuntijoina voimme auttaa siinä, että testamentti varmasti vastaa laatijansa viimeistä tahtoa ja toteuttaa sen parhaalla mahdollisella tavalla.

Testamentti ei myöskään ole vapaa muotoilultaan. Jotta testamentti olisi juridisesti pätevä asiakirja tulee sen tekemisessä noudattaa määrättyä menettelytapaa. Testamentti on tehtävä kirjallisesti, tekijän on se allekirjoitettava ja kahden esteettömän todistajan on henkilö oikeaksi todettava. Testamentin todistajien on oltava samanaikaisesti tekijän kanssa läsnä, kun tämä allekirjoittaa testamentin tai vaihtoehtoisesti tunnustaa jo olevan allekirjoituksen. Jos näitä menettelyitä ei noudateta, on testamentti pätemätön eli vailla oikeudellista vaikutusta. On hyvä lisäksi huomioida, ettei aivan jokainen kaduntallaaja ole kelpoinen todistamaan testamenttia.

Kuka sitten voi tehdä testamentin? Testamentin voi tehdä 18-vuotta täyttänyt ja yli 15-vuotias rajoitetusti siitä omaisuudesta, jonka tämä on työllään ansainnut. Lisäksi testamentin tekijältä edellytetään riittävää ymmärrystä siihen, mitä tämä on kenellekin testamentilla antamassa.

Toimistollamme on pitkän linjan kokemus perhejuridiikan puolelta. Otamme toimeksiannoissamme huomioon tarpeenne ja tarkoituksenne. Avullamme voit varmistua, että asiasi tulee hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla. Testamenttien hinnat lähtevät 272,80 (220+ALV 24 %) eurosta, millä hinnalla teemme suurimman osan testamenteista. Jos olet harkinnut testamentin tekemistä, ota rohkeasti yhteyttä.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset