Muista reklamoida!

Share

Lähes kaikki meistä törmäävät joskus tilanteisiin, joissa kaupankohde tai tilattu palvelu ei ole vastannut sitä, mistä on sovittu. Kyse voi olla muutaman euron ostoksesta aina satojen tuhansien eurojen asuntokauppoihin. Vaihtoehtoisesti olet saattanut saada aiheettoman tai virheellisen laskun käyttämääsi palvelua tai tuotetta koskien. Yritystoiminnassa on lähes varmuudella jossain vaiheessa reklamaation kohteena tai tekemässä reklamaatiota itse. Vaikka tilanteet pääsääntöisesti eivät ole itse aiheutettuja, ei ole syytä jäädä passiiviseksi!

Reklamointi palveluntarjoajalle, sopimuskumppanille tai myyjälle voi jo itsessään olla riittävä toimenpide asian kuntoon saattamiseksi. Sillä on kuitenkin myös oikeudellista merkitystä, mikäli asiaa joutuu selvittämään tuomioistuimessa asti. Reklamaatiosta ja sen ajankohdasta on säädetty useissa erityislaeissa. Reklamaatiosta voi olla määräyksiä myös sopimuksessa, mihin suoritukset ovat perustuneet. Reklamaatioaika saattaa olla määritelty tarkasti esimerkiksi 1 kuukaudeksi virheen havaitsemisesta. Tyypillisin laissa käytetty ilmaisu on kohtuullinen aika. Esimerkiksi irtaimen omaisuuden, asunto-osakkeiden ja kiinteistökaupan osalta on säädetty, että ostajan on reklamoitava kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt havaita se.

Pelkästään lain sanamuodon perusteella on vielä hyvin vaikea sanoa, mitä tarkoitetaan kohtuullisella ajalla tai ajankohdalla, jolloin virhe olisi pitänyt havaita. Vastaus riippuu jokaisen tilanteen yksilöllisistä olosuhteista, mikä viime kädessä on tuomioistuimen harkittavissa. Kohtuullinen aika ei siis ole aina sama. Omien oikeuksien turvaamiseksi onkin aina järkevää reklamoida myyjälle niin pian kuin mahdollista eikä jäädä passiiviseksi. Passiivisuus voidaan pahimmassa tapauksessa tulkita virheellisen suorituksen hyväksymiseksi.

Sopimuksissa, laissa ja oikeuskäytännössä on määritelty joskus tiettyjä vähimmäisvaatimuksia reklamaation sisällölle. Esimerkiksi hinnanalennuksen vaatiminen vastapuolelta ei välttämältä tarkoita sitä, että reklamaatio kattaisi myös vahingonkorvauksen. Usein selkeästi paras toimintamalli on se, että ottaa reklamaation kohteen mukaan asian selvittelyyn mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja tarkentaa reklamaatiotaan sitä mukaa, kun asia selviää.

Yritystoiminnassa reklamointi ja reklamointeihin vastaaminen on omalla tavallaan vielä haastavampaa. Reklamointi on usein pakko tehdä jopa tärkeälle sopimuskumppanille, mutta se voi joissain tilanteessa heikentää osapuolten välistä suhdetta. Reklamaatioon sisältyy aina jonkin asteinen moite, vaikka sen tekisi kuinka ystävällisesti. Reklamointeihin vastaaminen on myös erityisesti sosiaalisen median aikakaudella tärkeää. Vaikka reklamaatio olisikin aiheeton yrityksen näkökulmasta, se voi silti vahingoittaa yrityksen mainetta. Näihin tilanteisiin voi jossain määrin vaikuttaa sopimusteknisin keinoin. Hyvin laaditut sopimukset ehkäisevät reklamaation tarvetta, mutta myös selkeät pelisäännöt sen suhteen, mistä voidaan ja miten pitää reklamoida, helpottavat näitä väkisinkin eteen tulevia ikäviä tilanteita.

Mikäli olet yhtään epävarma, miten kohtaamassasi reklamaatiota vaativassa tilanteessa olisi syytä menetellä, on suositeltavaa kääntyä juridiikan ammattilaisen puoleen! Avustamme teitä reklamaation kanssa sekä arvioimme, minkälaisiin muihin mahdollisiin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä. Lakimiehen avustuksella tilanne saadaan usein ratkaistua nopeammin ja tehokkaammin.

Posted in Kiinteistöt ja asuminen, Muut, Riita-asiat, Sopimusoikeus, Työoikeus, Vahingonkorvausoikeus.