Tuomioistuimen ratkaisupakko ja näyttötaakka

Tuomioistuimella on velvollisuus ratkaista sen käsiteltävänä oleva asia