Avioehtosopimus

Share

Mikä on avioehtosopimus?

Avioehtosopimuksessa voidaan määrätä, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla osapuolista on tai jonka hän myöhemmin saa. Avioehtosopimuksessa voidaan avio-oikeus sulkea pois koko omaisuuden osalta tai vain tietyn omaisuuden osalta. Vaihtoehtoja on useita. Avioehtosopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia, että puolisoiden avio-oikeus koskee ainoastaan avioliiton solmimisen jälkeen saatua omaisuutta. Siinä voidaan sopia esimerkiksi, että osapuolilla ei ole avio-oikeutta perintönä, testamentilla tai lahjana saatuun omaisuuteen. Lisäksi avioehtosopimuksessa avio-oikeus voidaan sulkea vain toisen puolison osalta tai molempien osalta. Lisäksi avioehtosopimus voidaan tehdä pelkästään avioeron varalta.

Milloin avioehtosopimus tehdään?

Lain mukaan avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai sen jälkeen. Näistä vaihtoehdoista yleisempi käytäntö on tehdä avioehtosopimus ennen avioliittoa.

Miksi kannattaa tehdä avioehtosopimus?

Avioliitto on toki ennen kaikkea muuta kuin varallisuusoikeudellinen sopimus, mutta se on myös taloudellisesti merkittävä sitoumus. Avioliiton kestäessä sillä ei ole vaikutusta puolisoiden omistussuhteisiin, mutta jokainen avioliitto purkautuu aina, joko kuolemaan tai avioeroon. Usein asioista on helpompi sopia ennen riitaa. Avioeron jälkeen tunnelma ei ole välttämättä yhtä sopuisa ja sopiminen on vaikeampaa. Avioehtoa voidaan käyttää myös osana perintöverosuunnittelua ja sillä voidaan vaikuttaa myös omaisuuden jakautumiseen kuoleman jälkeen.

Kuten edellä on kuvattu, avioehto voi olla laaja ja sulkea kaiken omaisuuden avio-oikeuden ulkopuolelle. Se on huomattava poikkeama osituksessa normaalisti noudatettavaan puolittamisperiaatteeseen, jos puolisoiden varallisuudessa on huomattavaa eroa. Avioehtosopimuksella voidaan myös vaikuttaa pienempiin, mutta sitäkin tärkeämpiin asioihin. Tässä kaksi esimerkkiä:

Avioehtosopimuksen avulla voidaan varmistaa esimerkiksi tietyn omaisuuden pysyminen omassa suvussa. Jos suvulla on kesämökki ja sen pysyminen suvun omistuksessa halutaan varmistaa, olisi kannattavaa tehdä avioehto, jossa avio-oikeus suljetaan pois ainakin kesämökin osalta.

Avioehtosopimus kannattaa tehdä, jos avioliiton toisen osapuoli omistaa yrityksen, sillä yritys kuuluu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Pahimmassa tapauksessa avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kuuluva yritysomaisuus voidaan joutua myymään, jos yrityksen omistajalla ei ole varaa maksaa tasinkoa ilman yrityksen realisointia. Tilanne voi tulla erittäin epäoikeudenmukaiseksi, jos toisella puolisolla on erittäin hyväpalkkainen työ, mutta ei yhtään säästössä. Tulevia ansiotahan ei osituksessa huomioida.

Miksi avioehtosopimuksen tekemisessä kannattaa kääntyä juristin puoleen?

Usein valmiit avioehtopohjat eivät ole ideaaleja puolisoiden tilanteeseen. Eri henkilöiden tilanteet ja tavoitteet poikkeavat usein toisistaan merkittävästi eikä ole olemassa oppikirjan mukaista avioehtosopimusta, joka sopisi yleisesti kaikille. Avioehto kannattaakin laatia yksittäistapauksen olosuhteiden vaatimalla tavalla. Usein itse asiakirjan laatiminen ei ole kovin monimutkaista. Sen sijaan ammattitaitoa vaatii ymmärtää, miten puolisot oikeasti toivovat omaisuutensa jakautuvan eron tai kuoleman sattuessa ja osata laatia juuri heille paras mahdollinen avioehto.

Avioehto on määrämuotoinen sopimus ja sen on täytettävä tietyt muotovaatimukset, jotta se on oikeudellisesti pätevä. Avioehto on lisäksi rekisteröitävä maistraatissa, sillä ilman rekisteröintiä sopimus on pätemätön. Juristin laatimana varmistetaan se, että avioehto on ensinnäkin juuri sellainen kuin puolisot haluavat sekä se, että sopimus täyttää muotovaatimukset.

Toimistollamme on pitkä kokemus avioehtosopimusten laatimisesta. Avioehtosopimuksen normaalihinta on 248 euroa (sis. ALV 24 %), mihin päälle lisätään maistraatin perimä maksu avioehtosopimuksen rekisteröinnistä. Laajemmat ja vaativammat avioehtosopimukset hinnoitellaan erikseen tuntilaskutuksen pohjalta. Ole yhteydessä toimistoomme toimisto@aamannisto.fi tai 095413973 ja varaa aika tapaamiseen. Voit myös käyttää nettisivujemme yhteydenottolomaketta. Toimistomme sijaitsee Espoossa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Olemme mielellämme apunasi elämäsi suurissa hetkissä!

Posted in Perhe- ja perintöoikeus.