Aineettomista oikeuksista voidaan sopia työsopimuksessa

Aineellisen omaisuuden ohella useiden yritysten omaisuus koostuu tänä päivänä myös aineettomista omaisuuksista, kuten tekijänoikeuksista, patenteista ja yrityksen brändistä. Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet ovat useille yrityksille hyvin arvokkaita, jopa arvokkaampia kuin toimitiloihin, tuotantokoneistoon ja muuhun käsinkosketeltavissa olevaan materiaan investoitu omaisuus. Nämä aineettomat omaisuudet, kuten teosten tekijänoikeudet ja keksintöjen patentit perustuvat usein yrityksen työntekijöiden työpanokseen. Toisinaan erimielisyyttä […]

Jatka lukemista

Koronaviruksen aiheuttamat muutokset työlainsäädäntöön

Covid-19 pandemia ja siitä johtuvat rajoitustoimet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa niin yritysten kuin yksityistenkin toimijoiden taloudellinen kyky toimia on heikentynyt hyvin lyhyessä ajassa. Tuotteiden, sekä palveluiden kysyntä on laskenut voimakkaasti aiheuttaen kaikille osapuolille ahdinkoa. Pandemia on aiheuttanut valtionjohdolle painetta turvautua toimenpiteisiin ihmisten toimeentulon turvaamiseksi, sekä yritysten maksuvalmiuden varmistamiseksi. Molempia osapuolia on pyritty ratkaisuissa tukemaan. Julkinen […]

Jatka lukemista
Tuomioistuimella on velvollisuus ratkaista sen käsiteltävänä oleva asia

Näyttötaakka

Asiaa ei tule välttämättä heti ajatelleeksi, mutta tuomioistuimen on aina ratkaistava asia, mikä sen päätettäväksi saatetaan. Tämä pätee kaikissa asiaryhmissä niin hakemusasioissa kuin riita- ja rikosasioissakin. Tätä tuomioistuimen velvollisuutta kutsutaan ratkaisupakoksi. Tuomioistuin tekee ratkaisunsa sille esitetyn näytön perusteella. Käytännössä siis useimmiten kirjallisten todisteiden ja todistajien kuulemisten kautta. Näistä muodostuu näyttö, minkä pohjalta tuomioistuin muodostaa kuvan […]

Jatka lukemista

Suomalainen työlainsäädäntö ja työntekijän asema

Vappua on juhlittu jo keskiajalta lähtien ja se on saanut nimensä alun perin pyhimykseksi julistetun nunna Walborgan mukaan. Toukokuun ensimmäinen päivä on kansainvälinen työläisten juhlapäivä. Juhlapäivä on saanut alkunsa siitä, kun Yhdysvalloissa vuonna 1886 järjestettiin mielenosoitus kahdeksan tuntisten työpäivien puolesta. Suomessa vappu on perinteisesti ollut työväen ja ylioppilaiden juhla. Se on ollut liputuspäivä vuodesta 1979 […]

Jatka lukemista

Muista reklamoida!

Lähes kaikki meistä törmäävät joskus tilanteisiin, joissa kaupankohde tai tilattu palvelu ei ole vastannut sitä, mistä on sovittu. Kyse voi olla muutaman euron ostoksesta aina satojen tuhansien eurojen asuntokauppoihin. Vaihtoehtoisesti olet saattanut saada aiheettoman tai virheellisen laskun käyttämääsi palvelua tai tuotetta koskien. Yritystoiminnassa on lähes varmuudella jossain vaiheessa reklamaation kohteena tai tekemässä reklamaatiota itse. Vaikka […]

Jatka lukemista

Miksi sopiminen kannattaa?

Suurin osa riita-asioista on sellaisia, että riidan osapuolet voivat tehdä asiassa sovinnon. Vain murto-osa riita-asioista, lähinnä lapsiin liittyvät, ovat sellaisia, että tuomioistuimen tai muun viranomaisen on hyväksyttävä ja vahvistettava sovinto. Sovinnolle voidaan tarvittaessa hakea vahvistus käräjäoikeudesta. Tällöin sovinto on myös suoraan täytäntöönpanokelpoinen ja tuo turvaa esimerkiksi tilanteessa, jossa sopimuksen toinen osapuoli ei täytä sopimusvelvoitettaan. Vahvistettu […]

Jatka lukemista