Maksukyvyttömyys velkajärjestelyn edellytyksenä

Maksukyvyttömyys velkajärjestelyn edellytyksenä Yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytykset on kirjattu lakiin yksityishenkilön velkajärjestelystä. Lähtökohtana velkajärjestelyn myöntämiselle on henkilön maksukyvyttömyys. Lain tarkan sanamuodon mukaisesti velallisen on oltava muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyyden arviointi Maksukyvyn arvioinnissa huomioidaan velallisen varallisuuden muuttaminen rahaksi, tulot ja ansaintamahdollisuudet, välttämättömät elinkustannukset, elatusvelvollisuus ja muut hänen taloudelliseen asemaansa vaikuttava seikat. Toisin […]

Jatka lukemista