Maksukyvyttömyys velkajärjestelyn edellytyksenä

Maksukyvyttömyys velkajärjestelyn edellytyksenä Yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytykset on kirjattu lakiin yksityishenkilön velkajärjestelystä. Lähtökohtana velkajärjestelyn myöntämiselle on henkilön maksukyvyttömyys. Lain tarkan sanamuodon mukaisesti velallisen on oltava muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyyden arviointi Maksukyvyn arvioinnissa huomioidaan velallisen varallisuuden muuttaminen rahaksi, tulot ja ansaintamahdollisuudet, välttämättömät elinkustannukset, elatusvelvollisuus ja muut hänen taloudelliseen asemaansa vaikuttava seikat. Toisin […]

Jatka lukemista

Koronaviruksen aiheuttamat muutokset työlainsäädäntöön

Covid-19 pandemia ja siitä johtuvat rajoitustoimet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa niin yritysten kuin yksityistenkin toimijoiden taloudellinen kyky toimia on heikentynyt hyvin lyhyessä ajassa. Tuotteiden, sekä palveluiden kysyntä on laskenut voimakkaasti aiheuttaen kaikille osapuolille ahdinkoa. Pandemia on aiheuttanut valtionjohdolle painetta turvautua toimenpiteisiin ihmisten toimeentulon turvaamiseksi, sekä yritysten maksuvalmiuden varmistamiseksi. Molempia osapuolia on pyritty ratkaisuissa tukemaan. Julkinen […]

Jatka lukemista