Rikoksen uhrin asianajajan palkkio

Share

Suomessa pääsääntönä on, että hävinnyt osapuoli velvoitetaan tuomioistuimen päätöksessä maksamaan voittaneen osapuolen asianajokulut. Tämä pääsääntö pätee myös rikosasioissa. Rikokseen syyllistynyt eli vastaajaa velvoitetaan maksamaan rikoksen uhrin eli asianomistajan kulut, jos rikos luetaan syyksi. Rikoksen uhrin kannalta tilanne on kuitenkin valitettavan usein se, että rikokseen syyllistyneellä henkilöllä ei ole tuloja eikä maksukykyä. Tällöin on vaarana, että tuomioistuimen päätöksestä huolimatta asianomistaja tosiasiassa joutuu maksamaan omat kulunsa, vaikka tuomioistuin olisikin velvoittanut vastaajan maksamaan asianomistajan asianajokulut.

Murto-osassa rikoksia korvaukset nousevat niin suuriksi, että asianomistajan kannattaisi käyttää avustajaa, jos asianajajan palkkiot jäisivät asianomistajan itsensä maksettaviksi. Onneksi rikoksen uhrilla on usein lain tai oikeusturvavakuutuksen perusteella mahdollista ottaa itselleen avustaja siten, että asianajan palkkiot eivät jää asianomistajan itsensä maksettavaksi. Olemme koonneet tähän lyhyen esityksen siitä, missä tilanteissa ja millä perusteilla asianomistaja voi saada asianajajan palkkiot katettua muilla kuin omilla varoillaan.

 

Asianomistajan avustaja

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (lyhennetään ROL) 2 luvun 1 a §:ssä on säädelty tilanteissa, missä rikoksen uhrilla on oikeus saada avustajan palkkiot katettua valtion varoista.
Tähän RoL:in mukaiseen avustajaan ovat oikeutettuja väkivaltarikosten uhrit, joilla on epäiltyyn erityinen suhde, sekä seksuaalirikosten uhrit. Uhrin ja epäillyn välisellä erityisellä suhteella voidaan tarkoittaa esimerkiksi puolisoa, seurustelukumppania, perheenjäsentä tai muuta henkilöä, jonka kanssa uhrilla on erityinen suhde. Näiden rikosten kohdalla oikeus avustajaan ei riipu uhrin tuloista tai varallisuudesta, vaan avustajan kulut maksetaan valtion varoista.

Asianomistajalle voidaan määrätä ROL:in mukainen avustaja jo esitutkintaa varten. Avustajan määrääminen esitutkintaa varten on perusteltua sen takia, että edellä mainituissa rikoksissa rikoksen uhri tarvitsee tukea ja apua jo prosessin alusta alkaen. Avustaja voidaan toki määrätä vasta esitutkinnan jälkeenkin pelkästään oikeusprosessia varten.

Asianomistaja voi itse pyytää avustajan määräystä. Käytännössä tämä menee siten, että asianomistaja ottaa itse yhteyttä lakimieheen, joka hoitaa prosessin avustajan määräyksen hakemiseksi. Yleensä avustajaksi määrätäänkin asianomistajan esittämä henkilö. Vaihtoehtoisesti syyttäjä tai poliisi voi tehdä esityksen avustajan määräämiseksi tai tuomioistuin voi omasta aloitteesta määrätä asianomistajalle avustajan. Käytännössä poliisi tai syyttäjä esittää avustajaa vain vakavammissa tapauksissa, ja ilman asianomistajan omaa myötävaikutusta avustaja jää usein määräämättä, vaikka siihen asianomistajalla olisikin oikeus.

Toisin sanoen, jos epäilet, että sinulla on oikeus ROL:in mukaiseen avustajaan, ole yhteydessä toimistoomme. Huolehdimme sen jälkeen lopusta. Samassa yhteydessä voimme myös selvittää, millä muulla tavoin palkkiomme voitaisiin mahdollisesta kattaa, jos oikeutta ROL:in mukaiseen avustajaan ei olisikaan.

 

Rikoksen uhrin oikeus oikeusapuun

Jos kyse ei ole sellaisesta rikoksesta, jonka perusteella asianomistajalla olisi oikeus ROL:in mukaiseen avustajaan, asianomistajalla voi olla oikeus oikeusapuun. Oikeusavulla tarkoitetaan sitä, että asianomistaja voi palkata itselleen avustajan joko osittain tai kokonaan valtion kustantamana.

Rikoksen uhri on pääsääntöisesti aina oikeutettu oikeusapuun, jos hänellä on vaatimuksia syytettyä kohtaan. Ainoastaan pienimmissä rikoksissa oikeusapua ei aina myönnetä.

Oikeusavun saamiseen on asetettu lisäksi taloudelliset edellytykset. Taloudelliset edellytykset määräytyvät asianomistajan tulojen ja varallisuuden sekä menojen perusteella. Oikeusavun voi saada koko asianajopalkkioon tai oikeusapu voidaan myöntää osittaisena tuloista ja menoista riippuen.

Oikeusapua haetaan käytännössä ilmoittamienne tulojen, varallisuuden ja menojen perusteella. Selvitämme puolestanne edellytykset oikeusavun saamiseen sekä huolehdimme oikeusavun hakemisesta.

 

Oikeusturvavakuutus

Nykyään useimmat kotivakuutuksista sekä yritysvakuutukset sisältävät sekä oikeusturva- että vastuuvakuutuksen. Usein vakuutusyhtiöt myyvät oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen lähes huomaamatta osana kotivakuutusta tai yritysvakuutusta, joten oikeusturvavakuutuksen olemassa olo kannattaa aina tarkistaa vakuutusyhtiöstä, vaikka sitä ei tietoisesti olisi ottanutkaan.

Oikeusturvavakuutus on vakuutus, josta voidaan korvata oikeudenkäynneistä aiheutuvia kuluja. Oikeusturvavakuutukset korvaavat lähes poikkeuksetta rikoksen uhrin avustajan palkkiot. Tällöin vakuutusyhtiö vastaa asianajajan palkkiosta omavastuuta lukuun ottamatta kokonaan, jolloin asianajajan palkkiot eivät jää rikoksen uhrin maksettavaksi.

Toimistomme hakee luonnollisesti heti toimeksiannon aluksi korvauspäätöksen vakuutusyhtiöltä, jolloin asiakas tietää ennen varsinaisten toimenpiteiden aloittamista, onko hän oikeutettu saamaan korvauksen vakuutuksesta vai ei.

Toisin sanoen rikoksen uhrilla on mahdollisuus saada asianajajan palkkiot katettua monella eri tavalla. Siten kannattaa aina selvittää asianajotoimistolta, millä edellytyksillä sinulla on mahdollisuus saada avustaja mukaasi oikeuteen. Kysyminen kannattaa aina, koska pätevä asianajaja parantaa huomattavasti asemaasi oikeudessa.

Posted in Rikosoikeus.