Aineettomista oikeuksista voidaan sopia työsopimuksessa

Aineellisen omaisuuden ohella useiden yritysten omaisuus koostuu tänä päivänä myös aineettomista omaisuuksista, kuten tekijänoikeuksista, patenteista ja yrityksen brändistä. Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet ovat useille yrityksille hyvin arvokkaita, jopa arvokkaampia kuin toimitiloihin, tuotantokoneistoon ja muuhun käsinkosketeltavissa olevaan materiaan investoitu omaisuus. Nämä aineettomat omaisuudet, kuten teosten tekijänoikeudet ja keksintöjen patentit perustuvat usein yrityksen työntekijöiden työpanokseen. Toisinaan erimielisyyttä […]

Jatka lukemista