Edunvalvontavaltakirja – Mikä se oikein on?

Share

Testamentti on valtaosalle suomalaisista ainakin jossain määrin tuttu asiakirja, vaikka tällä hetkellä vain noin 10 prosenttia suomalaisista on sellaisen laatinut. Testamentilla määrätään testamentin laatijan omaisuuden jaosta hänen kuolemansa jälkeen, mutta harvempi tulee miettineeksi tilannetta toiselta kantilta: mitä jos ei omana elinaikanaan olekaan enää kykenevä päättämään oman omaisuutensa käytöstä. Kuka siitä huolehtii ja mihin sitä voidaan käyttää?

Tätä tilannetta silmällä pitäen on hyvä laatia edunvalvontavaltakirja. Sen perimmäisenä tarkoituksena on etukäteen antaa määräykset siitä, miten valtakirjan laatijan asioita hoidetaan sen jälkeen, kun hän ei sitä enää itse voi tehdä esimerkiksi heikentyneen terveydentilan vuoksi.

Edunvalvontavaltakirjalla voit varmistaa itse, kuka asioitasi hoitaa, miten niitä tulee hoitaa ja minkälaisia asioita hänen hoidettavakseen uskotaan. Kyse voi olla pelkästään välttämättömien taloudellisten asioiden hoidosta, aina huomattavasti laajempiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Edunvalvontavaltakirjan avulla voit varmistaa, että sinulle tärkeät asiat ovat hoidossa senkin jälkeen, kun et itse ole kykenevä huolehtimaan niistä. Ammattitaidolla laaditun edunvalvontavaltakirjan avulla voidaan määritellä hyvinkin tarkasti, minkälaiset valtuudet valtuutetulle annetaan. Myös muotoseikkojen täytyy olla kunnossa, jotta maistraatilla on tulevaisuudessa mahdollisuudet vahvistaa valtakirja. Jo pelkästään viimeksi mainitun seikan takia edunvalvontavaltakirja on hyvä laatia yhdessä ammattitaitoisen avustajan kanssa.

Jos henkilö ei kykene huolehtimaan enää omista asioistaan eikä hänellä ole edunvalvontavaltakirjaa, määrätään hänelle edunvalvoja holhoustoimilain perusteella. Edunvalvojan oikeudet ja velvollisuudet on määritelty tarkkaan holhoustoimilaissa. Edunvalvoja ei saa lahjoittaa päämiehensä omaisuutta. Edunvalvoja tarvitsee aina maistraatin luvan merkittäviin oikeustoimiin. Edunvalvojan on vuosittain laadittava tilitys omaisuuden hoidosta. Usein edunvalvojaksi tulee joku läheinen, tyypillisesti lapsi tai puoliso. Edunvalvontavaltakirjalla voidaan keventää niitä velvollisuuksia, mitä edunvalvojalla on. Siten edunvalvontavaltakirjan laatiminen on perusteltua laatia myös siksi, että sillä voidaan keventää läheisten taakkaa, jos omat kyvyt huolehtia omasta omaisuudesta ovat menneet.

Oli toiveissasi sitten suuren omaisuusmassan taloudellisesti järkevän hallinnan takaaminen tai lastenlastesi vuosittaisten syntymäpäivälahjojen varmistaminen myös tulevaisuudessa, ota meihin yhteyttä ja laaditaan sinulle toiveitasi vastaava edunvalvontavaltakirja!

Posted in Perhe- ja perintöoikeus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *